Menu

TUNNE PULSSISI – Ehkäise aivoinfarkti

Aivoinfarktin estäminen

laakarissa

Eteisvärinä lisää aivoinfarktin riskin noin viisinkertaiseksi. Eteisvärinään liittyvä aivoinfarkti on usein vakavampi ja vaikeammin hoidettava kuin muista syistä johtuva aivoinfarkti.

Verisuonitukoksista johtuvat aivoverenkierron häiriöt voivat myös aiheuttaa halvausoireita ja esimerkiksi muistiongelmia.

Aivoinfarkin riski on yhtä suuri oireettomassa ja oireisessa eteisvärinässä sekä kohtauksittaisessa ja pysyvässä eteisvärinässä.

Tärkeintä hoidossa

Eteisvärinäpotilaan hoidossa tärkeintä onkin verisuonitukosten ja aivoinfarktin estäminen.

Tähän tarkoitukseen käytetään veren hyytymistä estävää lääkitystä eli antikoagulaatiohoitoa. AK-hoito on koko hoidon kulmakivi. Lääkärin onkin arvioitava AK-hoidon tarve aina, kun eteisvärinä todetaan.

Lääkäri tekee aina päätöksen ehkäisevän hoidon tarpeellisuudesta. Hän arvioi tuon tarpeen erilaisten riskipisteiden avulla. Hyytymistä estävän lääkityksen osalta käytetään CHA₂DS₂ VASc-pisteytystä ja verenvuotovaaran osalta HAS-BLED-pisteytystä. Arvio tarkistetaan aika ajoin, koska riskiin vaikuttavat asiat muuttuvat, kuten ikä ja muut sairaudet.

Takaisin ylös