Menu

TUNNE PULSSISI – Ehkäise aivoinfarkti

Miten eteisvärinä todetaan?

Oireet

Eteisvärinän oireet vaihtelevat oireettomasta vaikeaan hengenahdistukseen, joten sen kiinni saaminen oireiden perusteella on usein vaikeaa. Kun oireet puuttuvat tai ovat epämääräisiä, omatoiminen pulssin tunnustelu ja epäsäännöllisen pulssin tunnistaminen ovat avainasemassa.

Tavallisimpia eteisvärinän aiheuttamia oireita ovat sydämentykytys, väsymys, huimaus, hengenahdistus ja rintakivunomaiset tuntemukset. Kun sykettä tunnustelee vaikkapa ranteesta, lyöntien voima vaihtelee iskusta toiseen, pulssi on epäsäännöllinen ja nopeutunut.

Oireisiin vaikuttaa olennaisesti eteisvärinän nopeus. Nopeassa eteisvärinässä on usein hankalat oireet, mutta rauhallinen eteisvärinä voi olla täysin oireeton.

Eteisvärinän aiheuttamia oireita luokitellaan ja seurataan EHRA-luokituksella (EHRA=European Heart Rhythm Association)

EHRA-luokka

Kriteerit

EHRA 1 Ei oireita
EHRA 2 Lieviä oireita, jotka eivät vaikuta päivittäiseen elämään
EHRA 3 Vaikeita oireita, joiden takia päivittäinen elämä vaikeutuu
EHRA 4 Sietämättömiä oireita, joiden takia päivittäistä elämää on pitänyt muuttaa

Eteisvärinän toteaminen

Eteisvärinä voidaan varmuudella todeta vain rytmihäiriön aikana tehdyn EKG:n eli sydänsähkökäyrän avulla.

Haasteena on löytää kohtauksittainen eteisvärinä. Tällöin asiaa voi auttaa 24-48 tuntia kestävä sydänfilmin vuorokausinauhoitus eli Holter.

Eteisvärinän taustalla

  • voi olla muita sydänsairauksia, kuten kohonnut verenpaine (50%), läppävika (15%), sydämen vajaatoiminta (n. 10%) ja sepelvaltimotauti (n. 5%)
  • itsenäinen eteisvärinä, joka todetaan yleensä alle 60-vuotiailla eikä taustalla ole muita sydänvikoja. Näiden osuus kaikista eteisvärinätapauksista on
  • 20-30%.
  • Pieni eteisvärinäpotilaiden ryhmä ovat entiset aktiiviurheilijat. Heillä rytmihäiriö alkaa usein hitaan pulssin aikana, kuten nukkuessa.

 

Eteisvärinän luokittelu

Eteisvärinä luokitellaan sen keston ja uusiutumisen mukaan:

Kohtauksittainen

Eteisvärinän kohtaukset loppuvat itsestään. Kohtaukset kestävät enintään viikon, useimmiten korkeintaan pari päivää, usein tunteja tai vain minuutteja. Kohtausten toistumistiheys vaihtelee suuresti

Jatkuva

Hoitamattomana eteisvärinäkohtaus kestää yli viikon. Rytmi ei palaudu itsestään, mutta sinusrytmi (ihmisen normaali sydämen rytmi) voidaan palauttaa sähköisellä tai lääkkeellisellä rytminsiirrolla

Kestänyt pitkään, jatkuva

Eteisvärinä on jatkunut jopa yli vuoden. Normaali rytmi pyritään palauttamaan

Pysyvä

Normaalia rytmiä ei onnistuta palauttamaan tai sitä ei pidetä aiheellisena

 

Usein ajan kuluessa eteisvärinäjaksot tulevat useammin ja kestävät pidempään. Tämä johtuu siitä, että eteisvärinä muuttaa eteisten toimintaa niin, että eteisvärinän pitkittyessä myös sinusrytmin palauttaminen vaikeutuu. Tämän vuoksi hoitamattoman, kohtauksittaisen eteisvärinän muuttuminen pysyväksi eteisvärinäksi on ajan kuluessa todennäköistä.

Takaisin ylös