Ammattilaisille

Tunnista eteisvärinä - ehkäise aivoinfarkti

Pulssin tunnustelun opettaminen on helppoa
Koulutustietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Koulutusten materiaalit

Eteisvärinäpotilaan hoitoketju HUS-alueella

 

Tunnista eteisvärinä - ehkäise aivoinfarkti

Eteisvärinä on iäkkäillä yleinen, vointia heikentävä ja terveyttä uhkaava rytmihäiriö, jonka vakavin seuraus on aivoinfarkti. Epäsäännöllinen syke on eteisvärinän tunnusmerkki.
Manuaalisen pulssin tunnustelun taito on helppo ja nopea opettaa asiakkaalle vastaanottokäynnin yhteydessä. Kaikkien yli 60-vuotiaiden kannattaa tunnustella pulssiaan päivittäin.

 

Yleinen ja yleistyvä eteisvärinä

 

Suomessa on vähintään 100 000 eteisvärinäpotilasta. Vaiva on harvinainen alle 60-vuotiailla, mutta sitä vanhemmilla yleistyy iän myötä. Joka kymmenennellä yli 75-vuotiaalla on eteisvärinä.
Eteisvärinän esiintyvyyden ennustetaan lisääntyvän 2-4-kertaiseksi vuoteen 2050 mennessä ilman ennaltaehkäiseviä toimia – tämä tarkoittaa jopa 400 000 suomalaista.
Manuaalisella pulssin tunnustelulla voitaisiin estää jopa tuhansia vakavia aivoinfarkteja vuosittain ja vähentää merkittävästi aivoinfarktien terveydenhuollolle aiheuttamaa taloudellista taakkaa. Aivoinfarktipotilaan ensimmäisen vuoden hoidon kustannukset ovat 21 000 euroa.

 

Eteisvärinän tunnistaminen pidentää ikää ja kohentaa elämänlaatua


Eteisvärinä esiintyy usein ajoittaisina pyrähdyksinä, jolloin se jää usein huomaamatta lääkäri- tai hoitajakäynneillä.
Eteisvärinän oireita ovat väsymys, sydämen tykytys, jaksamattomuus ja huonovointisuus. Rytmihäiriön hoitaminen helpottaa oireita. Ennen kaikkea hoidolla voidaan ehkäistä tromboembolisia komplikaatioita, joista näillä potilailla tavallisin on hengenvaarallinen aivoinfarkti. Eteisvärinä voi myös olla täysin oireeton, mutta silti aivoille vaarallinen.
Lähes kaksi kolmesta eteisvärinään liittyvästä aivoinfarktista voidaan estää veren hyytyvyyttä vähentävällä eli antikoagulaatiohoidolla ("verenohennuslääke"). Myös sydämen tykytystä ja muita eteisvärinän sydänhaittoja voidaan helpottaa. Elämänlaatu paranee, kun normaali sydämen rytmi palautetaan tai syke säädetään sopivaksi.

 

 

 

 

Eteisvärinässä sydämen eteiset eivät supistele tehokkaasti, vaan ikään kuin värisevät. Syke on epäsäännöllinen ja epätasainen. Vaarana on verihyytymien muodostuminen. Verihyytymät voivat lähteä sydämestä liikkeelle aivoja kohti ja aiheuttaa verisuonitukkeuman ja hengenvaarallisen verenkiertohäiriön aivoissa.

 

 

Pulssin tunnustelun opettaminen on helppoa

Pulssin tunnustelun opettaminen kestää noin 10 minuuttia ja on erittäin tehokasta. Manuaalinen pulssin tunnustelu on helppoa ja myös iäkkäät oppivat taidon nopeasti. Tärkeintä on tehdä pulssin tunnustelusta säännöllinen tapa. 

 

Katso video pulssin tunnustelun opettamisesta.

 

Pulssin tunnustelun opettelu - toimi näin

Asettautukaa rauhalliseen paikkaan. Kerro asiakkaalle, mistä pulssin tunnustelussa on kyse.
Neuvo asiakasta kokeilemaan, mistä pulssi tuntuu. Useimmat tunnistavat sykkeen helpoiten ranteen peukalon puolelta. Toiset tuntevat sen helpommin esimerkiksi kyynärtaipeesta tai kaulalta.


Neuvo painamaan tunnustelukohtaa kevyesti yhdellä tai useammalla sormella. Kun asiakas löytää pulssin, kokeile itse pulssia toisesta kohdasta, esimerkiksi kaulalta.

Säännöllinen vai epäsäännöllinen pulssi?

Kiinnittäkää aluksi huomio siihen, tulevatko sykäykset säännöllisesti vai epäsäännöllisesti. Tarkastelua voi helpottaa laskemalla ääneen tai sanomalla "hep" aina lyönnin jälkeen, jolloin rytmin muuttumisen huomaa helpommin.

Laskekaa seuraavaksi pulssin tiheys, eli kuinka monta kertaa sydän lyö minuutissa. Kerro asiakkaalle, milloin mittaus alkaa ja päättyy. Voit ohjeistaa asiakkaan katsomaan kellosta, kuinka monta sykäystä puolen minuutin aikana tulee ja kertomaan lukeman kahdella.

 

Jokapäiväiseksi tavaksi

Ohjeista asiakasta jatkamaan seurantaa aamuin illoin, vaikka pulssi olisi ollut säännöllinen pitkäänkin. Säännöllisyys kertoo sen hetkisestä tilanteesta eikä poista rytmihäiriön riskiä tulevaisuudessa.
Ohjeista asiakasta täyttämään pulssin seurantataulukkoa. Seurantataulukkoon merkitään aamuin illoin pulssin säännöllisyys tai epäsäännöllisyys ja pulssin tiheys.

Opetustapahtuman lopuksi pyydä asiakasta kertaamaan omin sanoin oppimansa asiat. Kertaus tehostaa oppimista.

 Voit tilata Sydänkaupasta Tunne pulssisi –materiaalia opetustyön avuksi

Koulutustietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Tunne pulssisi -hanke tarjoaa ammattilaisille tilaisuuden päivittää tietonsa eteisvärinästä ja aivoinfarktista sekä mahdollisuuden oppia, miten työssä voi opettaa 60 vuotta täyttäneet asiakkaat tunnustelemaan pulssiaan säännöllisesti.

Hankkeen aikana olemme järjestäneet ammattilaiskoulutuksia eri puolella Suomea.
Katso järjestettyjen koulutusten materiaalit

Tunne pulssisi -ammattilaiskoulutusten luennoitsijoina ovat toimineet:
Kirsi Rantanen, Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS
Mikko Syvänne, Dosentti, kardiologian erikoislääkäri, ylilääkäri, Suomen Sydänliitto ry
Nanette Huovinen Th, sydänhoitaja, Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry

Vuonna 2015 Tunne pulssisi -projektin ammattilaiskoulutusten jatkona on kehitetty verkkokoulutus, joka käsittelee aivoverenkiertohäiriöitä, pulssin tunnustelua ja eteisvärinää. Kyseessä on tarinallinen, itseopiskeltava verkkokoulutus, joka on suunnattu terveydenhuollon yksiköille ja oppilaitoksille sekä asiasta kiinnostuneille terveydenhuollon ammattilaisille.


Tietoa verkkokoulutuksesta löydät Aivoliiton verkkosivuilta.  

 

Koulutusten materiaalit

Materiaalit ja videotaltioinnet ovat vuonna 2013 järjestetystä Tunne pulssisi ammattilaiskoulutuksesta. Koulutus järjestettiin Helsingissä Sokos Hotel Presidentin Auditoriossa. Tilaisuutta oli mahdollista katsoa myös suorana verkossa.

 

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy - Tunne Pulssisi -ammattilaisten koulutus - Kirsi Rantanen, Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS - PDF

 

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet - Tunne Pulssisi -ammattilaisten koulutus - Mikko Syvänne, Dosentti, kardiologian erikoislääkäri, ylilääkäri, Suomen Sydänliitto ry - PDF

 

Pulssin tunnustelu ja sen opettaminen asiakkailleTunne pulssisi -ammattilaisten koulutus - Nanette Huovinen Th, sydänhoitaja, Varsinais-Suomen Sydänpiiri 

 

 

Katso Helsingin koulutuksessa 1.10.2013 videoidut asiantuntijaesitykset:

Eteisvärinäpotilaan hoitoketju HUS-alueella

16.12.2015

Eteisvärinäpotilaan hoitoketju HUS-alueella on kokonaisuudessaan päivitetty. Hoitoketju on kuvattu vuokaaviomallina, ja sen tavoitteena on hoidon ja työnjaon selkiyttäminen siten, että eteisvärinän ehkäisy, diagnostiikka ja hoito ovat yhtenäisiä, ja että toiminta hoitopaikkojen välillä on saumatonta. Hoitoketjun lääketieteellinen tieto pohjautuu aina tuoreimpaan Käypä hoito -suosituksen Internet-versioon, johon hoitoketju on linkitetty.

 

Hoitoketju löytyy Terveysportista, Lääkärin tietokannat, hakusana eteisvärinä → Hoitoketjut → Eteisvärinän hoitoketju (HUS). 

 

TIEDOTE 24.9.2013
Sydämen eteisvärinäpotilaan hoitoketju käyttöön HUS-alueella
HUS-alueella on tänään otettu käyttöön web-selain -pohjainen sydämen eteisvärinäpotilaiden hoitoketju. Hoitoketjun tavoitteena on, että eteisvärinäpotilaan hoito on hoitosuositusten mukaista, eteisvärinästä aiheutuvat komplikaatiot vähenevät, sairaalahoitojaksojen aika laskee ja potilaan omahoitotaito sekä elämän laatu paranevat.
Eteisvärinä on yleisin sydämen rytmihäiriö, jonka asianmukainen hoito parantaa potilaan suorituskykyä ja ennustetta mm. ehkäisemällä aivohalvauksia. HUS-alueen hoitoketjulla pyritään seuraamaan eteisvärinän vuoksi tehtyjen päivystyskäyntien määrää sekä eteisvärinästä aiheutuvien aivoverenkiertohäiriöiden määrää.
Hoitoketjun toimivuuden tärkein mittari on potilaskohtaisesti toteutunut hoitosuosituksen mukainen hoito, seuranta ja potilasohjaus. Hoitoketju sisältää myös ohjauksen sydänjärjestön toteuttaman vertaistuen pariin. Hoitoketjun päivitysvastuu on HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen kardiologian klinikan rytmihäiriöistä vastaavalla osaston ylilääkärillä.
HUS-alueen eteisvärinäpotilaan hoitoketjua ovat olleet työstämässä mm. HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen johtaja Markku S. Nieminen sekä työryhmä, johon kuuluu jäseniä HUS-alueelta. Hoitoketjua on ollut myös rakentamassa Duodecimin Käypä hoito -tiimi sekä Tunne pulssisi -hanke yhteistyössä HUS-toimijoiden kanssa. Tunne pulssisi kuuluu Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -hankkeisiin, joita rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Ohjausryhmää ja projektiryhmää yhdessä Duodecimin kanssa on koordinoinut TtM Mari Blek-Vehkaluoto Sydänliitosta. Aiemmin malli on ollut käytössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, joka on ensimmäisenä kehittänyt eteisvärinäpotilaan hoitoketjun web-selaimeen.
Web-selain -pohjainen hoitoketju on kuvattu vuokaaviomallina, josta klikkaamalla pääsee tutustumaan HUS-piirin asiantuntijoiden ohjeisiin eteisvärinän diagnostiikasta, hoidosta ja seurannasta. Linkeistä on yhteys eteisvärinää käsitteleviin kansallisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin ja sieltä löytyvät alueelliset ohjeet sekä potilaiden ohjausmateriaali helposti tulostettavassa muodossa.

Tutustu HUS-alueen eteisvärinähoitoketjuun .

HUS tiedottaa asiasta sivuillaan. Lue HUS:in tiedote

 

Lisätietoja

HYKS Sydän- ja keuhkokeskus, johtaja Markku S. Nieminen, puh. 09 471 72200, markku.nieminen@hus.fi

Tunne pulssisi -hanke, Mari Blek-Vehkaluoto, puh. 050 325 5633, mari.blek-vehkaluoto@sydanliitto.fi


Pulssin tunnustelun opettaminen

Tunne pulssisi -kampanjan tavoitteena on tehdä pulssin tunnustelusta koko kansan itsepuolustustaito. Taitoa tarvitaan, koska eteisvärinä on merkittävä aivoinfarktin aiheuttaja. Tämän vuoksi terveydenhuollon ammattilaisena sinun on tärkeää ohjata ikääntyviä asiakkaitasi pulssintunnusteluun ja myös itse tunnustella asiakkaiden pulssia. Manuaalinen pulssin tunnustelu on helppoa ja myös iäkkäät oppivat taidon nopeasti.Tunne pulssisi potilastarina - Marjatta KuuselaEteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet - Mikko Syvänne

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet - Tunne Pulssisi -ammattilaisten koulutus - Mikko Syvänne, Dosentti, kardiologian erikoislääkäri, ylilääkäri, Suomen Sydänliitto ryEteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy - Kirsi Rantanen

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy - Tunne Pulssisi -ammattilaisten koulutus - Kirsi Rantanen, Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUSPulssin tunnustelu ja sen opettaminen asiakkaille

Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus - Nanette Huovinen Th, sydänhoitaja, Varsinais-Suomen Sydänpiiri